Nabízené služby

Péče o stromy

• odborné řezy dřevin dle standardů vydaných Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (řezy zakládací, udržovací, stabilizační, redukční)

• zajištění statiky koruny stromu proti rozpadu (statické a dynamické vazby)

Kácení stromů

• směrové kácení - ze země

• kácení stromolezeckou technikou - po částech

• spouštěcí lanová technika - kontrolované kácení ve stížených podmínkách

Výsadba dřevin

• přípravné práce pro výsadbu

• výsadba dřevin

• následná péče o výsadbu

• závlaha stromů

Ochrana dřevin při stavební činnosti

• AIR SPADE (pneumatický rýč) - šetrné rozrušení zhutněné zeminy bez porušení kořenů

• výkopové práce v oblasti kořenové zóny

• ochrana dřevin proti mechanickému poškození

Poradenství

• zpracování návrhu opatření

• inventarizace dřevin

• vypracování dendrologického posudku

Neprovádíme

• řezy ovocných stromů

• úpravy živých plotů a zelených stěn

• bezdůvodné zkracování stromů

• údržbu travního porostu