Služby

Péče o dřeviny

• odborné řezy dřevin dle standardů vydaných Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (řezy zakládací, udržovací, stabilizační, redukční)

• zajištění statiky koruny proti rozpadu (statické a dynamické vazby)

Kácení stromů

• směrové kácení - ze země

• kácení stromolezeckou technikou - po částech

• spouštěcí lanová technika - kontrolované kácení ve stížených podmínkách

• manipulace dřeva

• likvidace větví štěpkováním

Výsadba dřevin

• přípravné práce pro výsadbu

• výsadba dřevin

• následná péče o výsadbu

• závlaha stromů

Poradenství

• zhodnocení stavu dřeviny

• zpracování návrhu ošetření

• ochrana dřevin při stavebních pracích