Nabízené služby

Každý strom před zásahem nejprve zhodnotíme. Opatření navrhujeme na základě zdravotního stavu (souběh vitality a zjištěných defektů či poškození) dřeviny. V případě potřeby instalujeme do koruny bezpečnostní vazby či jiné stabilizační systémy, ty slouží jako pojistka proti odlomení větví nebo rozpadu koruny stromu. Vždy se snažíme stromy pro jejich funkci zachovat na stanovišti co nejdéle, ale pokud jsou důvody pro odstranění stromu oprávněné, učiníme tak, vždy s bezpečným postupem. 

Péče o stromy

• odborné řezy dřevin dle standardů vydaných Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (řezy zakládací, udržovací, stabilizační, redukční)

• zajištění statiky koruny stromu proti rozpadu (statické a dynamické vazby)

Kácení stromů

• směrové kácení - ze země

• kácení stromolezeckou technikou - po částech

• spouštěcí lanová technika - kontrolované kácení ve stížených podmínkách

Výsadba dřevin

• přípravné práce pro výsadbu

• výsadba dřevin

• povýsadbová péče

Ochrana dřevin při stavební činnosti

• AIR SPADE (pneumatický rýč) - šetrné rozrušení zhutněné zeminy bez porušení kořenů

• výkopové práce v oblasti kořenové zóny

• ochrana dřevin proti mechanickému poškození

Poradenství

• posouzení a zpracování posouzení aktuálního stavu dřeviny

• inventarizace dřevin především pro obce, města