Kvalifikace

Stromy jsou důležitou součástí v našem životě, jsou to živé organismy s dlouhověkou životností, které si zaslouží naši úctu a proto je pro nás důležité pochopit jejich funkci. Neustále se vzděláváme a rozšiřujeme si znalosti v oboru.

Jsme držiteli certifikátu European Tree Worker - celoevropsky platná certifikace jejíž pravidla a požadavky jsou stanovena Evropskou arboristickou radou European Arboricultural Council. Certifikát jsme získali na základě absolvování zkoušek ze znalostí v arboristice.

Zároveň vlastníme certifikaci ISA - Certified Tree Worker - Climber Specialist. Mezinárodní arboristická společnost ISA - International Society of Arboriculture je největší celosvětovou profesní organizací arboristů. Tento certifikát je uznávaný především v anglofonních zemích.